PhotoPresets Wow Effects for Lightroom

PhotoPresets Wow Effects for Lightroom 1.0

Miễn phí
Điều chỉnh tất cả sự phát triển tham trong Adobe Photoshop Lightroom
Người dùng đánh giá
3.8  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
onOne Software
PhotoPresets để anh thật nhanh và dễ dàng điều chỉnh tất cả sự phát triển tham trong Adobe Photoshop Lightroom. Nó của ai-nhấn vào giải pháp cho đúng cân bằng trắng, tone, vibrance, sắc màu và mài sắc của ảnh. Anh có thể selectively áp dụng cụ để làm cho nó rực rỡ và nuốt chửng mặt trời và mịn da trên người, và em không thể nhanh chóng áp dụng đặc biệt sáng tạo tác của ảnh.
PhotoPresets thậm chí cũng cho phép anh để xem thử mỗi hưởng trước khi anh có áp dụng nó và ngăn vài định sẵn cùng nhau để có được nhìn anh thèm khát. Vậy thì anh có thể cứu cả một đống thiết lập như anh tự chọn định sẵn cho tương lai dùng và thậm chí còn sử dụng chúng cho chuyến tiếp diễn.
PhotoPresets for Lightroom bây giờ tính luôn hai thuốc nổ tập hợp của sự phát triển định sẵn. Đầu tiên bộ sưu tập, PhotoPresets với One-Click WOW! bao gồm 85 định sẵn cho nhanh và dễ dàng ảnh optimization như màu và tonal sửa chữa.
Thứ hai bộ sưu tập, PhotoPresets WOW Effects, bao gồm 55 thêm định sẵn cho thêm hiệu ứng đặc biệt với hình ảnh của cô, lợi dụng tính năng mới Lightroom 2.
Lấy vĩ đại kết quả của Thô ảnh trong Lightroom không thể sẽ dễ dàng hơn. Cái variations ngay đó đại diện cho loại đàn ông có thể làm gì khi sử dụng một hay kết hợp định sẵn cho ảnh.
Bao gồm 140 định sẵn
* 8 Cân bằng Trắng định sẵn
* 11 Sắc đường Cong định sẵn
* 4 Vibrance định sẵn
* 18 HSL định sẵn
* 12 Đen Trắng định sẵn
* 5 Ấm Tinting định sẵn
* 5 Hay Tinting định sẵn
* 16 Vignette định sẵn
* 10 Cổ, không ngồi được định sẵn
* 10 Bực định sẵn
* 10 sáng lên được định sẵn
* 20 Dốc định sẵn
* 10 NEW địa Phương Adjustment Tools
Thông tin được cập nhật vào:

Suggestions

  • Lightroom wow presets download
  • Lightroom effects free download
  • Lightroom presets download
  • Lightroom preset wow
  • Lightroom special effects presets
  • Camera raw presets free download
  • Free lightroom 5 presets download
  • Download effects for lightroom 5
  • X ray scanner for pc